Shareholders

Shareholders who hold above 5 % of shares in Getin Noble Bank as at 09.05.2017 r.

Share capital: PLN 2 411 630 419,38

Number of shares: 883 381 106

Shareholers Number of shres held %
LC Corp BV 337 237 517 38,18
Mr dr Leszek Czarnecki 88 208 870 9,99
Getin Holding 66 771 592 7,56
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK 44 181 000 5,00